Category: Skype

Skype

स्काईप चलाउनुहुन्छ ?, “यस्ता रहस्य थाहा पाईराख्नुस्”

– Skype कसको पो कम्प्युटरमा नहोला र ? अन्तराष्ट्रिय कलमा गरिने खर्च स्काईपले बचत गरिरहेको छ । ईन्टरनेटको विस्तार र पहुचँकै कारण देश भित्रै पनी स्काईप कल वढ्दो छ …