यस्तो छ युट्युवमा अपलोड भएको पहिलो भिडियो

– तपाईले युट्युवमा धेरै भिडियो हेर्नुभएको होला । प्रत्येक दिन मनोरञ्जन,समाचार, तथा अन्य जानकारी युट्युववाट नै हेर्ने गरिन्छ । तर तपाईले युट्युवमा अपलोड भएको पहिलो भिडियो हेर्नुभएको छ ? युट्युवका तत्कालिन को फाउण्डर Jawed Karim ले मि एट् दि जु शिर्षकमा अपलोड गरेको भिडियो नै पहिलो हो ।  युट्युव थोरै समयमा धेरै चर्चा वटुल्न सफल बेवसाईट हो । 

One Response

Leave a Reply